SSS

Kesinleşme tarihi 31/05/2010 tarihine kadar olan mahkemelerce verilmiş çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararları ve bu yasakların ortadan kaldırılması kararlarının Risk Merkezine bildirimine ilişkin izlenen süreçler nedir?

 • Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı Kararlarının Bildirilmesine ve Duyurulmasına İlişkin Tebliğ uyarınca kesinleşme tarihi 31/05/2010 tarihine kadar olan mahkemelerce verilmiş çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararları ve bu yasakların ortadan kaldırılması kararları, kararı veren mahkemeler tarafından resmi yazı ile Risk Merkezi’ne bildirilmektedir.

  Söz konusu kararların, kararı veren mahkeme tarafından resmi yazı ile Risk Merkezine bildirilmesi durumunda, bu bilgiler tüm bankalarla elektronik olarak paylaşılmaktadır.  

Kesinleşme tarihi 31/05/2010 tarihinden sonra olan mahkemelerce verilmiş çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararları ve bu yasakların ortadan kaldırılması kararlarının Risk Merkezine bildirimine ilişkin izlenen süreçler nedir?

 • 5941 sayılı Çek Kanunu'nun 5 inci maddesinin sekizinci ve dokuzuncu fıkrası ve T.C. Adalet Bakanlığı ile Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi arasında imzalanan protokol hükümleri uyarınca, adli mercilerce kişiler hakkında verilen çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararları ve bu yasakların ortadan kaldırılması kararları T.C. Adalet Bakanlığı Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) aracılığıyla elektronik ortamda Risk Merkezine bildirilmekte ve Risk Merkezi tarafından da bu bilgiler elektronik ortamda tüm bankalarla paylaşılmaktadır.

Adıma/ Şirketime konulan çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararları ve bu yasakların ortadan kaldırılmasına ilişkin kararlara nasıl ulaşabilirim?

 • Gerçek kişilerin, Risk Merkezi Raporu alarak rapor tarihi itibariyle, geriye dönük 10 yıllık çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararları ve bu yasakların ortadan kaldırılması kararlarını görebilmesi mümkündür. Risk Merkezi Raporu başvurusu ve teslimi hakkında www.riskmerkezi.org  adresindeki "Risk Merkezi Raporu" bölümünde detaylı bilgi yer almaktadır.

  Gerçek kişilerin 10 yıldan eski olan çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararları ve bu yasakların ortadan kaldırılması kararları ile Tüzel kişilerin çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararları ve bu yasakların ortadan kaldırılması kararlarına T.C. Adalet Bakanlığı Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden ulaşabilmektedir.

Bir rapor başvurusunda birden fazla rapor türü (kredi limit/kredi risk, çek, senet, negatif nitelikli bireysel kredi) seçebilir miyim?

 • Evet. Aynı başvuruda birden fazla rapor türü talep edebilirsiniz.

Başvuru formuna nereden ulaşabilirim?

 • Risk Merkezi Raporu Başvuru Formuna, Risk Merkezinin internet sitesinden (www.riskmerkezi.org) ulaşabilirsiniz.

Risk Merkezi Raporumu almak istiyorum. Nasıl başvurabilirim?

 • Risk Merkezi Raporuna başvurabilmeniz için öncelikle Başvuru Formunu doldurmanız gerekmektedir.

Risk Merkezi Rapor başvurusu yapabileceğim ve rapor bedelini yatırabileceğim bankalar hangileridir?

 • Rapor bedelini yatırabileceğiniz bankalar Risk Merkezinin internet sitesinde (www.riskmerkezi.org) yer almaktadır.

Risk Merkezi rapor başvurusunda hangi kimlikler kabul edilir?

 • Türk uyruklular için; T.C. nüfus cüzdanı/resmi kimlik hükmünde kimlik belgesi, resmi kimlik hükmünde kimlik belgesi, T.C. sürücü belgesi veya pasaport, yabancılar için ise pasaport aslı kimlik olarak kabul edilmektedir.

   

Risk Merkezi Raporu başvurusu için başvuru formu ile birlikte hangi belgeleri sağlamam gerekmektedir?

 • Raporu talep edecek,

   
  -gerçek kişi müşteri ise; kimlik aslı,
  -tüzel kişi müşteri ise; tüzel kişi yetkilisi/yetkililerinin kimlik aslı yanında ek olarak ticaret sicil tasdiknamesi, imza beyannamesi veya noter tasdikli imza sirküleri/ticaret sicil tasdiknamesi ve imza beyannamesi,
  -vekil ise; vekilin kimlik aslı ve vekâletnamesi
   
  gerekmektedir.

Risk Merkezinin, raporda yer alan hatalı bilgiler nedeniyle çıkacak ihtilaflarda bir taraf sıfatı bulunmakta mıdır?

 • Hayır. Herhangi bir taraf sıfatı bulunmamaktadır.
   

Risk Merkezinin üyelerden gelen bilgilerin doğruluğunu araştırma yükümlülüğü var mıdır?

 • Risk Merkezinin kendisine verilen bilgilerin doğruluğunu araştırma yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bu nedenle, raporunuzda hatalı bilgi var ise hatalı bilginin  kaynağı olarak görünen üyemize başvurmanız gerekmektedir.

   

Raporumda yer alan bilgilerde hata/yanlışlık var. Nasıl düzelttirebilirim?

 • Risk Merkezi nezdinde yer alan bilgiler, Risk Merkezi üyesi banka ve finansal kuruluşlardan toplanmaktadır. Risk Merkezinin bu bilgiler üzerinde değişiklik yapma yetkisi bulunmamaktadır. Raporunuzda hangi üyemiz tarafından verilen bilgide hata varsa, itirazınızı hatalı bilgi veren üyeye doğrudan yapmanız gerekmektedir.

   

Hangi bilgilerim hangi raporda yer almaktadır?

 • Rapor türlerine ilişkin detaylı bilgiye internet sayfamızdaki Risk Merkezi Raporu/Rapor Türleri sayfasından ulaşabilirsiniz.

   

Risk Merkezi Raporumu hangi yöntemlerle teslim alabilirim?

 • Raporunuzu Risk Merkezi veya üye şubelerinden elden, posta yoluyla, e-posta yoluyla ve  elektronik ortamda teslim alabilirsiniz.

Risk Merkezi Raporu için bir bedel ödemem gerekiyor mu?

 • Evet. Risk Merkezi Raporu için rapor ücreti ve buna ilaveten posta, e-posta,  SMS, fatura vb. masraflar için bir bedel (Rapor Bedeli) alınmaktadır. Risk Merkezi Raporu için ödeyeceğiniz toplam bedel, talep edilen rapor sayısı, rapor teslim kanalı ve fatura istenip istenmemesine göre değişmektedir. Risk Merkezi Raporu için ödenmesi gereken tutarlar www.riskmerkezi.org adresinde yer almaktadır.

Raporun e-posta yoluyla teslimi nasıl olacaktır?

 • Başvuruda belirttiğiniz e-posta adresinize gönderilen başvuru bağlantı adresine yine aynı e-postaya gönderilen şifre ile girerek raporunuzu görüntüleyebilirsiniz.

Risk Merkezi Raporumu ne kadar süre içerisinde teslim alabilirim?

 • Şahsen ve e-devlet üzerinden yapılan başvuruda raporunuzu hemen teslim alabilirsiniz. Posta, e-posta yoluyla veya elektronik ortamda teslimde, başvurunuzun Risk Merkezine ulaştığı tarihi takip eden en geç 30 gün içinde raporunuzu teslim alabilirsiniz.

Vekilim tarafından yapılacak başvuru için vekâletnamenin hangi şartları taşıması gerekmektedir?

 • Vekaletnamenin noterden tasdikli olması,vekâletname tarihinin,  başvuru tarihi itibariyle bir yıldan eski olmaması, ayrıca "Vekâletten azlin Risk Merkezine bildirilmediği sürece geçerli olduğuna "ilişkin ifadeyi içermesi ve en önemlisi müşteri adına "Risk Merkezinden bilgi talep edebilmesi ve kendisine bu bilgilerin verilmesi " ilişkin yetkilendirmeyi içermesi zorunludur.

   Risk Merkezi raporunun tüzel kişiye verilecek olması durumunda vekaletnamede ayrıca vekile bilgilerin bu tüzel kişiye verilmesi hususunda onay vermeye yetkili olduğu hususunun da yazılmış olması şarttır.

   Vekaletname ile başvuruda, vekilin kimlik tespitinde Risk Merkezi  Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen( Müşterinin beyan ettiği kimlik bilgilerinin doğruluğu; aslını ibraz ettiği; Türk uyruklular için T.C. nüfus cüzdanı, T.C. sürücü belgesi veya pasaporttan herhangi biri ile, Türk uyruklu olmayanlar için pasaport ile teyit edilir) kimlik belgelerinden en az birinin başvuru yöntemine göre aslının veya noter tasdikli örneğinin ibrazı gerekir.

Adreste bulunmamam sebebiyle raporum teslim edilemedi. Ne yapmalıyım?

 • 444 99 69 no.lu Müşteri İlişkileri Merkezimizi arayarak raporunuzun adresinize tekrar yönlendirilmesini talep edebilirsiniz.

Şifremi bloke ettim. Ne yapmalıyım?

 • Güvenlik sebebiyle, tekrardan rapor başvurusu yapmanız gerekmektedir.

Elektronik ortamda rapor tesliminde cep telefonuma gönderilen şifre hatalı girildiği takdirde bloke olabilir mi?

 • Evet. 3 defa yanlış girilmesi halinde şifreniz bloke olmaktadır.

Elektronik ortamda rapor tesliminde cep telefonuma gönderilen şifreyi kaybettim. Ne yapmalıyım?

 • Kaybettiğiniz şifrenizin tekrar gönderilmesi için 444 99 69 no.lu Müşteri Hizmetleri Merkezimizi arayabilirsiniz.

Raporumu elektronik ortamda ne kadar süre ile görüntülemem mümkün?

 • Raporunuzu, size teslim tarihinden itibaren 3 ay boyunca görüntüleyebilirsiniz.

Raporun elektronik ortamda teslimi nasıl olacaktır?

 • Rapor başvurunuzda belirtmiş olduğunuz cep telefonunuza gönderilen başvuru referans numarası ile şifreyi kullanarak www.riskmerkezi.org adresinde yer alan “Müşteri Girişi” adımından raporunuzu görüntüleyebilirsiniz.

Raporun posta yoluyla teslimi nasıl olacaktır?

 • Başvuruda belirttiğiniz adresinize PTT Kargo yoluyla raporunuz teslim edilecektir.

Raporun elden teslimi nasıl olacaktır?

 • Risk Merkezi adresine veya başvuru kabul eden üye şubelerine şahsen başvuru yaptığınızda raporunuzu elden hemen teslim alabilirsiniz.

Üçüncü bir kişi benim Risk Merkezi Raporumu nasıl alabilir?

 • Risk Merkezi verileri gizlidir, rapor sahibi gerçek ve tüzel kişinin, raporunun 3. kişiye verilmesine onay vermesi halinde rapor 3. Kişiye verilebilir.

Başvuru formunda iki ayrı teslim yöntemini işaretleyebilir miyim?

 • Hayır. Sadece tek bir teslim yöntemini seçebilirsiniz.

Raporumu başvurduğum yöntemle teslim almak zorunda mıyım?

 • Hayır. Başvuru formunda, elden, posta yoluyla, e-posta yoluyla, elektronik ortamda teslim yöntemlerinden herhangi birisini seçebilirsiniz.

Başvurumu iptal edebilir miyim?

 • Evet. Raporunuz henüz üretilmedi ise rapor başvurunuzu iptal edebilirsiniz.
   

   

Başvurumu tamamladım. Rapor bedelini ne kadar süre içinde yatırmalıyım?

 • Başvurunuzu tamamladıktan sonra 10 gün içerisinde rapor bedelini yatırmalısınız. Bu süre içerinde bedeli yatırmadığınız durumda başvurunuz iptal olacaktır.
   

   

Risk Merkezi raporumda bilgi yok, bedel iadesini talep edebilir miyim?

 • Risk Merkezi nezdinde tarafınıza ait hiçbir bilginin bulunmamış olması durumunda rapor bedelinin iadesi söz konusu olmayacaktır.

Başvurum, şartları taşımadığı için red oldu. Rapor bedelim iade edilecek mi?

 • Başvurunun yapılan inceleme sonucunda başvuru şartlarını taşımadığının tespit edilmesi halinde, alınmış olan Risk Merkezi raporu bedeli iade edilmez.

Seçtiğim her rapor türü için ayrı bedel ödeyecek miyim?

 • Evet. Başvuru formunda işaretlediğiniz her rapor türü için (kredi limit/risk, çek, senet) www.riskmerkezi.org adresinde duyurulan rapor bedellerine göre bedel tahsil edilecektir.

Başvurumu iptal ettiğim takdirde yatırdığım rapor bedelini geri alabilecek miyim?

 • Hayır. Risk Merkezi Yönetmeliğinde, raporun iptali halinde rapor bedelinin iade edilmeyeceği açıkça öngörülmüştür.

Posta veya E-posta yoluyla başvuruda rapor bedelini nasıl yatıracağım?

 • Risk Merkezi Raporu bedelini, formu doldurduktan sonra ekranda karşınıza çıkan başvuru referans numarasıyla veya T.C. kimlik numaranızla veya vergi kimlik numaranızla birlikte, www.riskmerkezi.org adresinde yer alan banka şubelerinden birine yatırabilirsiniz.

   
   
   

Vekilim raporumun 3.kişiye verilmesi için başvuruda bulunabilir mi?

 • Risk Merkezi raporu 3. bir kişiye verilecekse; vekâletnamede müşteri adına "Risk Merkezinden bilgi talep edebilmesi ve kendisine bu bilgilerin verilmesi” ne ilişkin yetkilendirmeyi içermesine ilaveten " vekile özel olarak raporun belirtilen 3.kişiye verilmesi hususunda yetki verildiği" ne dair ifadeyi de içermesi zorunludur.

Risk Merkezi Raporumun 3.kişiye verilmesini istemiştim, vazgeçtim. Ne yapmalıyım?

 • Öncelikle Raporunuzun teslim edilip edilmediğini 444 99 69 nolu Müşteri Hizmetleri Merkezimizi arayarak öğrenmeniz gerekmektedir.
  Raporunuz teslim edilmiş ise; talebinizin dikkate alınması mümkün değildir. Şayet Raporunuz henüz 3. Kişiye teslim edilmemiş ise; başvuruda belirttiğiniz yöntemle sizin adresinize rapor teslim edilebilir.

Risk Merkezi Raporu başvurusunu yaptıktan sonra değişiklik talep edilebilir mi?

 • Hayır. Başvurunuz mevcut talebiniz çerçevesinde sonuçlandırılacaktır.

Posta yoluyla Risk Merkezi Raporu başvurusunu nasıl yapabilirim?

 • İnternet üzerinden doldurulan formun çıktısını alınmasından sonra, imzanın size ait olduğunun tespit edilebilmesini teminen formu mutlaka noter önünde imzalamanız gerekmektedir.
  Başvuru formu dışında temin etmeniz gereken diğer belgelerin de (kimlik ve imza sirküleri gibi) noter tasdikli olması gerekmektedir. Tüm evrakları Risk Merkezinin Barbaros Mahallesi Ardıç Sokak Varyap Meridyen F Blok 34746 Ataşehir/İstanbul adresine posta yoluyla gönderebilirsiniz.

Elektronik imzam var. E-posta yoluyla Risk Merkezi Raporu başvurusunu nasıl yapabilirim?

 • E- posta yoluyla rapor başvurusunda, internet üzerinden doldurduğunuz Başvuru Formunu elektronik imza ile imzalamanız, banka dekontu ile birlikte e-posta ekinde basvuru@riskmerkezi.org adresine göndermeniz gerekmektedir.

Kimler e- posta yoluyla Risk Merkezi Raporu başvurusunda bulunabilir?

 • Sadece gerçek kişiler e-posta yoluyla rapor başvurusunda bulunabilir ve bunun için de elektronik imza (5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre güvenli elektronik imza) gerekmektedir.

Risk Merkezi veya başvuruyu kabul eden banka şubesi yetkilisinin başvuru formunu doldurma zorunluluğu var mıdır?

 • Hayır. Başvuru formunun internet üzerinden tarafınızca doldurulması gerekmektedir.
  Formu doldurmadan gitmeniz halinde formu doldurduktan sonra tekrardan müracaat etmeniz gerekmektedir.

Yetkili önünde imzalanmamış bir başvuru formu geçerli olarak kabul edilir mi?

 • Hayır. Yetkili önünde imzalanmayan başvuru formları kabul edilmeyecektir. Formun tekrar tarafınızca doldurulması ve yetkili önünde imzalanması gerekmektedir.

Risk Merkezi Raporu başvurusunda bulunduğum banka şubesi rapor bedeli dışında benden ücret talep edebilir mi?

 • Risk Merkezi Raporu başvurusuna aracılık eden bankaların verdiği hizmetler dolayısıyla bedel talep hakları mevcut olup, alacakları bedel internet sitelerinde yer almaktadır.

Hangi gün ve saatlerde banka şubelerine rapor başvurusunda bulunabilirim?

 • Başvuru kabul eden bankaların internet sitelerinde ilan edilen şube çalışma gün ve saatlerinde başvurabilirsiniz.

Başvuru formunu doldurduktan sonra ne yapmalıyım?

 • Doldurulan formun çıktısını alıp (www.riskmerkezi.org) adresinde yer alan Risk Merkezi adresine giderek şahsen veya posta, e-posta yoluyla başvurabileceğiniz gibi aynı adreste yer alan banka şubelerine giderek şahsen de başvuruda bulunabilirsiniz.
  Başvurunuzu eğer Risk Merkezi veya başvuru kabul eden bankalara giderek şahsen yapacaksanız, çıktısını aldığınız başvuru formunu yetkili önünde imzalamanız, eğer posta yoluyla başvuru yapmak istiyorsanız, başvuru formunu noter önünde imzalamanız gerekmektedir.

Başvuru formunu nasıl doldurabilirim?

 • Başvuru Formunu Risk Merkezi internet sitesine (www.riskmerkezi.org) girerek sadece internet üzerinden doldurabilirsiniz. Başvuru formunun elle doldurulması mümkün değildir.

Kaç çeşit Risk Merkezi Raporu vardır?

 • Kredi Limit, Kredi Risk, Tasfiye Olunacak Alacaklar raporu, Çek raporu ve Protestolu Senet raporu olmak üzere 3 çeşit rapor vardır.

   

Risk Merkezi Raporu ile ne kadar geriye dönük bilgilerimi alabilirim?

 • Risk Merkezinin nezdinde yer alan 10 yıl geriye dönük kredi ve kredi kartları,5 yıl geriye dönük protesto edilmiş senetler, 5 yıl geriye dönük karşılıksız işlemi yapılmış ve sonrasında ödenen çekler ile ibrazında ödenen çekler, tüm yasal takibe intikal etmiş kredi ve kredi kartları bilgilerinizi alabilirsiniz.

   

Risk Merkezi Raporu ile hangi bilgilerimi görebilirim?

 • Kredi ve kredi kartları, protesto edilmiş senetler, karşılıksız işlemi yapılmış ve sonrasında ödenen çekler ile ibrazında ödenen çeklere ait bilgilerinizi görebilirsiniz.

   

Risk Merkezi Raporu Almak Üzere Kimler Başvurabilir?

 • Herhangi bir Risk Merkezi üyesinin müşterisi olan gerçek kişi ve tüzel kişi müşteriler Risk Merkezi Raporu almak üzere başvuru yapabilir.

   
   

Bütün kredi, kredi kartı ve protestolu senet bilgilerim Risk Merkezi Raporunda yer alacak mı?

 • Bireysel ve ticari kredilerinizde herhangi bir alt limit olmaksızın tüm kredi bilgileriniz, tasfiye olunacak alacaklarda 20 TL’nin üzerindeki kredi bilgileriniz, protestolu senetlerinizde ise 2.000 TL’nin üzerindeki senet bilgileriniz yer alacaktır.

   

Risk Merkezi Raporu nedir?

 • Kredi ve kredi kartları, protesto edilmiş senetler, karşılıksız işlemi yapılmış ve sonrasında ödenen çekler ile ibrazında ödenen çekler bilgilerini içeren Risk Merkezi tarafından düzenlenen rapordur.

   

Risk Merkezi nezdinde yer alan bilgilerimi Risk Merkezine başvurarak değiştirebilir miyim?

 • Risk Merkezinin, nezdinde yer alan bilgileri sizin talebiniz ile değiştirmesi mümkün değildir. Risk Merkezi nezdindeki bilgiler ancak, bu bilgiyi sağlayan banka veya finansal kuruluş tarafından yeni bildirim yapıldığı takdirde değiştirilebilir.
   

   

Mahkeme /savcılıkların Risk Merkezinden benim ile ilgili bilgi talep etmeye yetkisi var mı?

 • Evet. Bankacılık Kanununa göre kanunen bilgi istemeye yetkili olan kurumlar Risk Merkezinden bilginizi talep edebilir.

   
   

Risk Merkezi, nezdindeki bilgileri kimlerle paylaşır?

 • Risk Merkezi üyesi banka ve finansal kuruluşlarla ve Risk Merkezi Raporu şeklinde müşterilerin kendileri ve onay vermeleri koşuluyla 3. kişilerle paylaşır.

   
   

Risk merkezi kimlerden bilgi almaya yetkilidir?

 • Risk Merkezi, üyelerinden ve Risk Merkezinin kuruluş amaçları doğrultusunda özel hukuk tüzel kişileri ile kamu kurum ve kuruluşlarından, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşlarından bilgi talep etmeye yetkilidir.

   
   

Risk Merkezi bünyesinde su /elektrik/telefon vb. fatura bilgileri de var mıdır?

 • Risk Merkezi faaliyete geçtiği tarih itibariyle yer almayacaktır.

   

Risk Merkezinde hangi bilgiler yer almaktadır?

 • Risk Merkezi üyesi banka veya finansal kuruluşların müşterilerinin kredi ve kredi kartları, protesto edilmiş senetler, karşılıksız işlemi yapılmış ve sonrasında ödenen çekler ile ibrazında ödenen çek bilgileri yer almaktadır.

   
   

Finansal kuruluş nedir?

 • Finansal kiralama, faktoring, finansman ve varlık yönetim şirketlerini ifade  etmektedir.

   
   

Kredi kuruluşu nedir?

 • Bankaları (Mevduat bankaları ve katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankaları) ifade etmektedir.

   
   

Risk Merkezi üyesi kimdir?

 • Kredi kuruluşları ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından üye olması uygun görülen finansal kuruluşlardır.

   
   

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nedir?

 • Kredi kuruluşları ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunca uygun görülecek finansal kuruluşların müşterilerinin risk bilgilerini toplamak ve söz konusu bilgileri bu kuruluşlar ve müşterileri ile veya onay vermeleri koşuluyla 3. kişilerle paylaşılmasını sağlamak üzere kurulmuştur.