Yönetim

TBB RİSK MERKEZİ YÖNETİMİ

Risk Merkezi Yönetimi aşağıda yer alan üyelerden oluşmaktadır. 

Başkan 

Alaattin Şimşek (*)

Üyeler (**)

Birgül Ceylan
Birol Deper 
Can Yücel
Emre Ertürk
Mustafa Aydın
Mustafa Okan Çetinkaya
Önder Yılmaz
Volkan Döşoğlu


 

 (*) 02/11/2022 tarihinde Başkan seçilmiştir.

(**) Üyeler Ada göre alfabetik olarak sıralanmıştır.