Yönetim

TBB RİSK MERKEZİ YÖNETİMİ

Risk Merkezi Yönetimi aşağıda yer alan üyelerden oluşmaktadır. 

Başkan

M.Cengiz Göğebakan 

 

Üyeler

Birol Deper
Demir Karaaslan
Elif Yiğit Aycan
Erhan Çetinkaya
Muhammet Mustafa Cerit
Murat Bilgiç
Doç. Dr. Timur Hülagü

 

(*) Üyeler Ada göre alfabetik olarak sıralanmıştır.