Kilometre Taşları

 

2011 

 • Şubat 2011: T.C. Merkez Bankası nezdindeki Risk Merkezi görev ve faaliyetlerinin Türkiye Bankalar Birliği tarafından yürütülmesine ilişkin Bankacılık Kanununa Ek Madde 1 eklendi.

2012

 • Nisan 2012: Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezinin tabi olacağı Yönetmelikler yayımlandı.
 • Haziran 2012: Risk Merkezi Yönetimi ilk toplantısını gerçekleştirdi.
 • Haziran 2012: Bankacılık Kanunu Ek Madde 1 uyarınca, Risk Merkezinin her türlü bilgi alış-verişinin KKB Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. (KKB) aracılığıyla gerçekleştirilmesine karar verildi.
 • Eylül 2012: Risk Merkezinin internet sayfası (www.riskmerkezi.org) kullanıma açıldı.

2013

 • Ocak 2013: T.C. Merkez Bankası bünyesindeki verilerin devir alınmasına yönelik “Devir Protokolü” imzalandı ve sistemsel çalışmalar başlatıldı.
 • Mayıs 2013: Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezine verilerin aktarılması süreci tamamlandı.
 • Haziran 2013: Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi fiili olarak faaliyete geçirildi. Gerçek ve tüzel kişilere Risk Merkezi Raporu sunulmayave kamuoyu için istatistiki raporlar üretilmeye başlandı.

2014 

 • Ekim 2014: Bilgi Güvenliği Politikası oluşturularak üyelerle paylaşıldı.

2015

 • Ocak 2015: Risk Merkezi ve üyeler nezdinde yıllık bağımsız denetim faaliyetlerine başlandı.
 • Haziran 2015: Üyelerden aylık olarak toplanan bireysel nitelikli kredi bilgileri, verilerin daha güncel olarak izlenebilmesi için günlük olarak toplanmaya başlandı.

2016 

 • Nisan 2016: Risk Merkezi faaliyetlerinin Kişisel Verilerin Korunması Kanun hükümleriyle uyumlu hale getirilmesi için çalışmalar başlatıldı.
 • Temmuz 2016: 5941 sayılı Çek Kanunu gereğince, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararına ilişkin bilgiler Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden Risk Merkezine bildirilmeye başlandı.
 • Aralık 2016: “Çeklerde Karekod Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” çerçevesinde karekod okutma, bilgi paylaşım sistemi ile ilgili teknik ve hukuki düzenlemeler yapıldı.

2017

 • Ekim 2017: “Mücbir hal” olarak ilan edilmiş olaylardan afet, terör, sokağa çıkma yasağı vb. etkilenen müşterilerin bildirimi için sistemsel düzenlemeler yapıldı.

2018

 • Ağustos 2018: “Çek yasaklılığı” bilgilerine kamuoyuna sunulan raporlarda yer verilmeye başlandı.

2019

 • Mart 2019: Risk Merkezi Raporu e-Devlet Kapısı üzerinden de sunulmaya başlandı.
 • Mayıs 2019: Risk Merkezi üyelerinin bilgi sistemleri ve iş süreçleri ile ilgili kontrollerine ilişkin İyi Uygulama Rehberi hazırlanılarak üyelerle paylaşıldı.
 • Temmuz 2019: Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi tarafından kamuoyu ile paylaşılan istatistiki bilgiler, tek bir platform altında toplanarak, dinamik sorgulamaya imkan veren TBB Veri Sistemi uygulamaya alındı.

2020

 • Nisan 2020: Yaşanan salgın nedeniyle Kredi Garanti Fonu A.Ş. (KGF) destekli kredilere ilişkin değerlendirme süreçlerine katkı sağlanması adına, Risk Merkezi üyesi KGF ile bilgi paylaşım kapsamı genişletildi. 
 • Nisan-Mayıs 2020: Salgın nedeniyle getirilen sokağa çıkma yasakları dolayısıyla borcunu ödeyemeyen kişilerin Risk Merkezi üyeleri tarafından mücbir kodu ile bildirimi sağlandı.
 • Mayıs 2020: Üyelerden 15 günlük periyotlarla toplanan senet bilgileri, verilerin daha güncel olarak izlenebilmesi için günlük olarak toplanmaya başlandı.
 • Haziran 2020: Risk Merkezi üyelerine sunulan istatistiki raporlar, tek bir platform altında toplanarak, dinamik sorgulamaya imkan veren Veri Sorgulama Sistemi üzerinden sunulmaya başlandı.