istatistikler

İstatistiki Raporlar

Risk Merkezi, kredi ve diğer finansal kuruluşlardan topladığı risk bilgileri üzerinden hazırladığı istatistik raporları düzenli periyotlarda kamuoyu ile paylaşır.