Hakkında

Kredi ve kredi kartları, protesto edilmiş senetler, karşılıksız işlemi yapılmış ve sonrasında ödenen çekler ile ibrazında ödenen çekler bilgilerini içeren Risk Merkezi tarafından düzenlenen rapordur.

  Risk Merkezi Raporu 3 farklı bilgi içeriğinde sunulmaktadır.

  1-Kredi Limit, Kredi Risk, Tasfiye Olunacak Alacaklar Raporu;

  Risk Merkezi üyesi olan banka, finansal kiralama, faktoring, finansman şirketi ve varlık yönetim şirketlerinden kullanılan kredi ve tasfiye olunacak alacaklar bilgilerinin yer aldığı rapor türü olup, Detay RaporÖzet Rapor ve Sorunlu Krediler olarak 3 ayrı rapor türü yer almaktadır.

  · Detay Rapor: Güncel dönem ve bununla birlikte son 10 yıl içinde geriye dönük seçilen herhangi bir döneme ilişkin Kredi Limit-Kredi Risk-Tasfiye Olunacak Alacaklara ilişkin rapordur.

  Raporda, Üye Adı, Şube Adı, Kredi Türü, Kredi Limiti, Kredi Riski (0-12 ay, 12-24 ay ve 24 ay üzeri olacak şekilde vade ayrımında) ve Faiz Tahakkuk/ Komisyon tutarı bilgileri yer alır.

   

  · Özet Rapor: Güncel döneme ilişkin Kredi Limit-Kredi Risk-Tasfiye Olunacak Alacaklara ilişkin rapordur.

  Raporda Kredi Türü, Kredi Limiti, Kredi Riski (0-12 ay, 12-24 ay ve 24 ay üzeri olacak şekilde vade ayrımında) ve Faiz Tahakkuk/ Komisyon tutarı bilgileri yer alır.

  Bu raporda detay rapordaki gibi üye adı ve şube adı bilgisi yer almamaktadır. 

  · Sorunlu Krediler Raporu: Son 10 yıl içerisindeki Sorunlu Kredilere ilişkin rapordur.

  Raporda, Sorunlu Alacak niteliğindeki Kredi Türü, Dönem Bilgisi, Üye Adı, Şube Adı, Kredi Riski (0-12 ay, 12-24 ay ve 24 ay üzeri olacak şekilde vade ayrımında ) bilgileri yer alır.

   

  2-Çek Raporu;

  2009 yılından itibaren karşılıksız çekler, karşılıksız işlemi yapıldıktan sonra ödenen çekler ve ibrazında ödenen çeklere ilişkin rapordur. Raporda çek toplam adet, toplam tutar, çeklerin alındığı banka bilgileri ve en son işlem yapılan 50 adet çek dökümü yer alır.

   

  3-Protestolu Senet Raporu;

  Protestolu Senetlere ilişkin bilgilerin yer aldığı rapordur. Bu raporda son 5 yıla ait protesto edilmiş senetler Banka Adı, Şube Adı, Kayıt Türü (Bildiri veya Kaldırı),Senet --Tutarı, Protestolu senet bildirim dönemi, Protestolu senet kaldırı dönemi, Kaldırı Nedeni bilgileri yer alır.

  Not: Protestolu Senet bilgileri tespitinde rapor sahibinin Ad Soyad/unvan ve adres bilgileri ile birebir eşleşen kayıtlar raporda yer alır.

  Risk Merkezi Raporu’na şahsen, posta, e-posta yoluyla başvuru yapılabilmektedir.

  ŞAHSEN BAŞVURU:

  Şahsen başvurular aşağıda ilan edilen “Risk Merkezi Rapor Başvurusunu Kabul Eden Bankalar “ aracılığıyla veya “Risk Merkezine” şahsen yapılabilmektedir.

  Risk Merkezi Rapor Başvurusunu Kabul eden Bankalara Şahsen Başvuru;

  Başvuru formu, internet sayfasında yer alan ”Müşteri Girişi” sayfasından doldurulduktan sonra,

  • gerçek kişi müşteri ise; kimlik aslı
  • tüzel kişi müşteri ise; tüzel kişi yetkilisinin kimlik aslı ve noter tasdikli imza sirküleri,
  • vekil ise; vekilin kimlik aslı ve vekâletnamesi,

  ile birlikte Risk Merkezi Rapor Başvurusunu Kabul Eden Bankalara veya Risk Merkezine şahsen gidilir. İlgili yetkili tarafından kimlik kontrolü yapıldıktan sonra rapor bedeli ve bankanın hizmet bedeli hakkında müşteriye bilgi verilir. Başvuru formunun çıktısı alınır ve başvuru sahibine imzalatılır.

  Rapor bedeli, başvuru formunda yer alan başvuru referans numarası yada kimlik numarası ile aşağıda ilan edilen “Risk Merkezi Raporu Bedeli Tahsilatına Aracılık Eden Bankalar” dan ödenir.

  Risk Merkezi Rapor Başvurusunu Kabul Eden Bankalar ve Hizmet Saatleri

  Aşağıda yer alan bankaların şubelerince şube çalışma saatleri içerisinde başvurular alınacaktır. Ayrıca, başvuru formunda raporun elden teslim alınması seçeneği seçilmiş ise aynı banka şubelerinden rapor teslimi gerçekleştirilecektir.

  BANKA ADI (*) SİZE EN YAKIN ŞUBESİ
  Alternatif Bank A.Ş. Alternatif Bank Şubeleri
  Denizbank A.Ş. Deniz Bank Şubeleri
  Finans Bank A.Ş. Finans Bank Şubeleri
  Halk Bankası A.Ş. Halk Bankası Şubeleri
  Şekerbank T.A.Ş. Şekerbank Şubeleri
  T.C. Ziraat Bankası A.Ş. TC Ziraat Bankası Şubeleri
  Türkiye İş Bankası A.Ş. İş Bankası Şubeleri
  Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Vakıfbank Şubeleri

  (*) Banka isimleri alfabetik olarak sıralanmıştır.


  Risk Merkezine Şahsen Rapor Başvurusu:

  Başvuru formu, internet sayfasında yer alan ”Müşteri Girişi” sayfasından doldurulduktan sonra,

  • gerçek kişi müşteri ise; kimlik aslı
  • tüzel kişi müşteri ise; tüzel kişi yetkilisinin kimlik aslı ve noter tasdikli imza sirküleri,
  • vekil ise; vekilin kimlik aslı ve vekâletnamesi,

  ile birlikte Risk Merkezine şahsen gidilir. İlgili yetkili tarafından kimlik kontrolü yapıldıktan sonra rapor bedeli hakkında müşteriye bilgi verilir. Başvuru formunun çıktısı alınır ve başvuru sahibine imzalatılır.

  Rapor bedeli, başvuru formunda yer alan başvuru referans numarası yada kimlik numarası ile aşağıda ilan edilen “Risk Merkezi Raporu Bedeli Tahsilatına Aracılık Eden Bankalar dan ödenir.


  Risk Merkezi Adresi ve Hizmet Saatleri

  Risk Merkezi' nin aşağıda yer alan adresine, ulusal, resmi ve dini bayram günleri ve genel tatil günleri ile Cumartesi ve Pazar günleri hariç olmak üzere diğer günlerde 09.00-12.30 ile 13.30-17:00 saatleri arasında şahsen başvuru yapılabilecektir.

  Ayrıca, başvuru formunda raporun elden teslim alınması seçeneği seçilmiş ise Risk Merkezinden rapor teslimi gerçekleştirilecektir

  Adres: Barbaros Mahallesi Ardıç Sokak Varyap Meridyen F Blok 34746 Ataşehir / İstanbul

  POSTA YOLUYLA BAŞVURU:

  Başvuru formu, internet sayfasında yer alan ”Müşteri Girişi” sayfasından doldurulduktan sonra çıktısı alınarak noter önünde imzalanır.

  Rapor bedeli, başvuru formunda yer alan başvuru referans numarası yada kimlik numarası ile aşağıda ilan edilen “Risk Merkezi Raporu Bedeli Tahsilatına Aracılık Eden Bankalardan ödenir

  “Noter onaylı başvuru formu”, “noter onaylı kimlik fotokopisi” ve “rapor bedelinin ödendiğine dair dekont” Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi - Barbaros Mahallesi Ardıç Sokak Varyap Meridyen F Blok 34746 Ataşehir/İstanbul adresine gönderilir.

  Tüzel kişiler için posta yoluyla yapılacak başvurularda, şirket yetkilisinin “noter onaylı kimlik fotokopisi”, “noter onaylı başvuru formu”, “noter tasdikli imza sirküleri” ve bedelin ödendiğine dair “dekont” gerekmektedir.

  Başvurunun vekil aracılığıyla yapılmak istenilmesi durumunda yukarıda sayılan belgelere ek olarak “vekaletname” gerekmektedir.

   

  E-POSTA YOLUYLA BAŞVURU:

  Elektronik posta ile başvuru sadece güvenli elektronik imza sahibi gerçek kişi müşteriler tarafından yapılabilmektedir.

  Başvuru formu, internet sayfasında yer alan ”Müşteri Girişi” sayfasından doldurulduktan sonra rapor bedeli başvuru formunda yer alan başvuru referans numarası yada kimlik numarası ile aşağıda ilan edilen “Risk Merkezi Raporu Bedeli Tahsilatına Aracılık Eden Bankalar” dan ödenir.

  “Güvenli elektronik imza ile imzalanmış başvuru formu” ve rapor bedelinin ödendiğine ilişkin “dekont”   adresine gönderilir.

   

  Risk Merkezi Raporu Bedeli Tahsilatına Aracılık Eden Bankalar:

  Rapor bedeli, Başvuru Referans Numarası / T.C. Kimlik Numarası / Vergi Kimlik Numarasından biri ile aşağıda yer alan bankaların şubelerinden veya belirtilen tahsilat kanallarından ödenir.

  BANKA ADI (*)

  SİZE EN YAKIN ŞUBESİ

  Alternatif Bank A.Ş. Alternatif Bank Şubeleri
  Denizbank A.Ş. Deniz Bank Şubeleri
  Finans Bank A.Ş. Finans Bank Şubeleri
  Halk Bankası A.Ş. Halk Bankası Şubeleri
  Şekerbank T.A.Ş. Şekerbank Şubeleri
  T.C. Ziraat Bankası A.Ş. TC Ziraat Bankası Şubeleri
  Türkiye İş Bankası A.Ş. İş Bankası Şubeleri
  Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Vakıfbank Şubeleri

  (*) Banka isimleri alfabetik olarak sıralanmıştır.

   

  RAPOR TESLİM SÜRECİ

  Risk Merkezi raporu; “elden”, “posta yoluyla”, “elektronik posta adresine” veya “elektronik ortamda” teslim yöntemlerinden biri ile gerçekleştirilir.

  Başvuru formunda, yukarıda belirtilen teslim seçeneklerinden birinin işaretlenmesi zorunlu olup, seçilen teslim yöntemine göre rapor müşteriye teslim edilir.

  ELDEN TESLİM:

  Elden rapor teslimi, yukarıda ilan edilen “Risk Merkezi Rapor Başvurusunu Kabul Eden Bankalar” veya Risk Merkezi’nden yapılabilmektedir.

  Elden rapor teslimlerinde gerçek kişi müşteriler “kimlik aslı”, tüzel kişiler için “yetkilinin kimlik aslı” ve “noter tasdikli imza sirküleri” ile vekiller ise “vekilin kimlik aslı” ve “vekaletnamenin aslı veya noter tasdikli örneği” ile raporu teslim alabilir.

   

  POSTA YOLUYLA TESLİM:

  Posta yoluyla rapor teslimi, müşterinin başvuru formunda belirttiği adrese yapılır. Raporun postalandığına ilişkin müşteriye SMS veya e-posta yoluyla bilgi verilir. Rapor başvuru formunda belirtilen kişiye kimlik kontrolü ile yapılarak teslim edilir.

    

  ELEKTRONİK POSTA ADRESİNE TESLİM:

  E-posta yoluyla rapor teslimi, müşterinin formda belirttiği e-posta adresine yapılır. E-posta adresine öncelikle risk raporuna ulaşılacak bağlantı adresi (link)gönderilir. Bağlantı adresini açmak için gereken şifre ikinci bir e-posta /SMS ile gönderilir. Bu şifre kullanılarak rapor görüntülenir.

  ELEKTRONİK ORTAMDA TESLİM:

  Elektronik ortamda rapor teslimine, www.riskmerkezi.org adresinde yer alan “Müşteri Girişi” sayfasından rapora ulaşılabilecektir. Öncelikle başvuru formunda belirtilen cep telefonuna rapor hazır olduğunda başvuru referans numarası ve şifre SMS olarak gönderilir. SMS olarak gelen referans numarası ve şifre kullanılarak “Müşteri Girişi” sayfasından girilir. Giriş ekranına SMS yoluyla gelen bilgiler ve ekranda sorulacak “kişisel doğrulama sorusu” cevaplanarak rapor görüntülenir.

   

  Risk Merkezi Raporu ücreti 2,25 TL + KDV dir.

   

  Yukarıda belirtilen rapor ücretine, başvuru formunda seçilen rapor teslim şeklinden kaynaklanan gönderim masrafı, iletişim masrafı ve fatura masrafı (faturanın gönderilmesinin istenmesi durumunda) ilave edilerek oluşan rapor bedeli aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

  Teslim Şekli Masraflar + KDV Rapor Bedeli (TL)
  Posta

  17,25

  E-posta

  5,18

  Elektronik

  5,00

  Şahsen

  5,00


  Faturanın gönderilmesinin istenmemesi durumunda, başvuru formunda seçilen rapor teslim şeklinden kaynaklanan gönderim masrafı ve iletişim masrafı ilave edilerek oluşan rapor bedeli aşağıdaki tabloda yer almaktadır.  

  Teslim Şekli Masraflar + KDV Rapor Bedeli (TL)
  Posta

  15,61

  E-posta

  3,54

  Elektronik

  3,36

  Şahsen

  3,36

   
  Gerçek kişiler için her takvim yılında ilk rapordan ücret alınmaz.

  Posta ile rapor teslim şekli seçilmesi ve faturanın gönderilmesinin istenmesi durumunda aşağıda yer alan gönderim masrafı alınır. Diğer teslim yöntemlerinde masraf alınmaz.

  Teslim Şekli Masraflar + KDV Rapor Bedeli (TL)
  Posta 13,15

  E-posta

  0,00

  Elektronik

  0,00

  Şahsen

  0,00

   
  Posta ile rapor teslim şekli seçilmesi ve faturanın gönderilmesinin istenmemesi durumunda aşağıda yer alan gönderim masrafı alınır. Diğer teslim yöntemlerinde masraf alınmaz. 

  Teslim Şekli Masraflar + KDV Rapor Bedeli (TL)
  Posta

  11,51

  E-posta

  0,00

  Elektronik

  0,00

   Şahsen

  0,00

   

  BİLGİ: Risk Merkezi internet sitesinde Rapor Başvuru formunun oluşturulmasından itibaren 10 gün içinde rapor ücretinin bankaya yatırılması gerekmekte olup, 10 gün içinde yatırılmaması durumunda başvuru formunun yeniden doldurulması gerekmektedir. 

  Risk Merkezi Raporuna ilişkin sorun ve sorularınız için 444 99 69 numaralı Risk Merkezinin Müşteri Hizmetlerini arayabilirsiniz.

  Raporda yer alan bilginin hatalı veya eksik olması nedeniyle yapılacak itiraz, şikayet ve düzeltme talepleri, hatalı veya eksik görünen kaydın bildirildiği Risk Merkezi üyesine veya kaynak kuruluşa yapılır.

  Risk Merkezi, rapor üzerinde yer alan bilgileri üye ve kaynak kuruluşlardan toplayarak oluşturduğundan, itiraz ve düzeltme talepleri ilgili üyeler tarafından değerlendirilir ve düzeltme yapılması durumunda Risk Merkezine bildirilir.