Hakkında

Kredi ve kredi kartları, protesto edilmiş senetler, karşılıksız işlemi yapılmış ve sonrasında ödenen çekler ile ibrazında ödenen çekler bilgilerini içeren Risk Merkezi tarafından düzenlenen rapordur.

  1- Kredilere İlişkin Raporlar:

  Risk Merkezi üyesi banka ve banka dışı finansal kuruluşlardan kullanılan kredilerin limit ve borç bilgilerinin yer aldığı raporlardır.

  a- Kredi Limit/Kredi Risk Bilgileri

  Bu rapor özet veya detay olarak iki farklı türde Risk Merkezi internet sayfası üzerinden yapılan başvuru sonucunda sunulmaktadır.

  Detay Rapor: Güncel dönem ve bununla birlikte son 10 yıl içinde geriye dönük seçilen herhangi bir döneme ilişkin Kredi Limit/Kredi Risk bilgileri raporudur.

  Raporda, Üye Adı, Şube Adı, Kredi Türü, Kredi Limiti, Kredi Riski (0-12 ay, 12-24 ay ve 24 ay üzeri olacak şekilde vade ayrımında) ve Faiz Tahakkuk/ Komisyon tutarı bilgileri yer alır.

  Özet Rapor: Güncel döneme ilişkin Kredi Limit/Kredi Risk bilgileri raporudur.

  Raporda Kredi Türü, Kredi Limiti, Kredi Riski (0-12 ay, 12-24 ay ve 24 ay üzeri olacak şekilde vade ayrımında) ve Faiz Tahakkuk/ Komisyon tutarı bilgileri yer alır.

  Bu raporda detay rapordaki gibi üye adı ve şube adı bilgisi yer almamaktadır. 

  b- Kredi Limit/Kredi Risk Bilgileri (Sorunlu Krediler)

  Bu rapor, Risk Merkezi internet sayfası üzerinden yapılan başvuru sonucunda sunulmaktadır. Rapor, son 10 yıl içerisindeki Sorunlu Kredilere (donuk alacak niteliğindeki kredi ve diğer alacaklar) ilişkindir.

  Raporda, Kredi Türü, Üye Adı, Şube Adı, Kredi Riski (0-12 ay) bilgileri yer alır.

  c- Kredi Limit ve Borç Bilgileri

  Bu rapor, sadece e-Devlet kapısı üzerinden, özet, detay ve sorunlu krediler bilgileri birlikte olacak şekilde sunulmaktadır.

  Detay: Güncel dönem ile bir önceki yılın Aralık ayı sonundaki kredi limit ve borç bilgilerini gösterir.

  Üye Adı, Şube Adı, Kredi Türü, Kredi Limiti, Kredi Riski (0-12 ay, 12-24 ay ve 24 ay üzeri olacak şekilde vade ayrımında) ve Faiz Tahakkuk/ Komisyon tutarı bilgileri yer alır.

  Toplam Kredi Dağılımı: Güncel döneme ilişkin kredi limit ve borç bilgilerini gösterir.

  Kredi Türü, Kredi Limiti, Kredi Riski (0-12 ay, 12-24 ay ve 24 ay üzeri olacak şekilde vade ayrımında) ve Faiz Tahakkuk/ Komisyon tutarı bilgileri yer alır.

  Donuk alacak niteliğindeki kredi ve diğer alacaklar: Son 10 yıl içerisindeki donuk alacak niteliğindeki kredi ve diğer alacaklar bilgilerini gösterir.

  Kredi Türü, Üye Adı, Şube Adı, Kredi Riski (0-12 ay) bilgileri yer alır.

  2- Çeklere İlişkin Raporlar

  Karşılıksız ve Ödenen Çek Bilgileri

  2009 yılından itibaren karşılıksız çekler, karşılıksız işlemi yapıldıktan sonra ödenen çekler ve ibrazında ödenen çeklere ilişkin rapordur. Raporda çek toplam adet, toplam tutar, çeklerin alındığı banka bilgileri ve en son işlem yapılan 50 adet çek dökümü yer alır.

  Bu rapor, e-Devlet kapısı üzerinden de sunulmaktadır.

  3- Senetlere İlişkin Raporlar

  Protestolu Senet Bilgileri

  Protestolu Senetlere ilişkin bilgilerin yer aldığı rapordur. Bu raporda son 5 yıla ait protesto edilmiş senetler gösterilmektedir. Raporda, Banka Adı, Şube Adı, Kayıt Türü (Bildiri veya Kaldırı),Senet Tutarı, Protestolu senet bildirim dönemi, Protestolu senet kaldırı dönemi, Kaldırı Nedeni bilgileri yer alır.

  Not: Protestolu Senet bilgileri tespitinde rapor sahibinin Ad Soyad/unvan ve adres bilgileri ile birebir eşleşen kayıtlar dikkate alınmakta ve bu kayıtlar gösterilmektedir.

  RAPOR BAŞVURU SÜRECİ

  Risk Merkezi Raporu’na şahsen, posta, e-posta yoluyla ve E-Devlet kapısı üzerinden başvuru yapılabilmektedir.

  1- ŞAHSEN BAŞVURU:

  Şahsen başvurular aşağıda ilan edilen “Risk Merkezi Rapor Başvurusunu Kabul Eden Bankalar “ aracılığıyla veya “Risk Merkezine” şahsen yapılabilmektedir.

  a) Risk Merkezi Rapor Başvurusunu Kabul eden Bankalara Şahsen Başvuru;

  Başvuru formu, internet sayfasında yer alan ”Rapor Başvuru” sayfasından doldurulduktan sonra,

  • gerçek kişi müşteri ise; kimlik aslı
  • tüzel kişi müşteri ise; tüzel kişi yetkilisinin kimlik aslı ve noter tasdikli imza sirküleri,
  • vekil ise; vekilin kimlik aslı ve vekâletnamesi,

  ile birlikte Risk Merkezi Rapor Başvurusunu Kabul Eden Bankalara şahsen gidilir. İlgili yetkili tarafından kimlik kontrolü yapıldıktan sonra rapor bedeli ve bankanın hizmet bedeli hakkında müşteriye bilgi verilir. Başvuru formunun çıktısı alınır ve başvuru sahibine imzalatılır.

  Rapor bedeli, başvuru formunda yer alan başvuru referans numarası yada kimlik numarası ile aşağıda ilan edilen “Risk Merkezi Raporu Bedeli Tahsilatına Aracılık Eden Bankalar”dan ödenir.

  Risk Merkezi Rapor Başvurusunu Kabul Eden veya Risk Merkezi Raporu Bedeli Tahsilatına Aracılık Eden Bankalar ve Hizmet Saatleri

  Aşağıda yer alan bankaların şubelerince şube çalışma saatleri içerisinde başvurular alınacaktır. Ayrıca, başvuru formunda raporun elden teslim alınması seçeneği seçilmiş ise aynı banka şubelerinden rapor teslimi gerçekleştirilecektir.

  Ayrıca rapor bedeli, “Başvuru Referans Numarası”, “T.C. Kimlik Numarası” veya “Vergi Kimlik Numarası”ndan biri ile aşağıda yer alan bankaların şubelerinden veya belirtilen tahsilat kanallarından ödenir.

  BANKA ADI (*)

  SİZE EN YAKIN ŞUBESİ

  Alternatif Bank A.Ş.

  Alternatif Bank Şubeleri

  Denizbank A.Ş.

  Deniz Bank Şubeleri

  Finans Bank A.Ş.

  Finans Bank Şubeleri

  Halk Bankası A.Ş.

  Halk Bankası Şubeleri

  Şekerbank T.A.Ş.

  Şekerbank Şubeleri

  T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

  TC Ziraat Bankası Şubeleri

  Türkiye İş Bankası A.Ş.

  İş Bankası Şubeleri

  Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

  Vakıfbank Şubeleri

  (*) Banka isimleri alfabetik olarak sıralanmıştır.

  b) Risk Merkezine Şahsen Rapor Başvurusu:

  Başvuru formu, internet sayfasında yer alan “Rapor Başvuru” sayfasından doldurulduktan sonra,

  • gerçek kişi müşteri ise; kimlik aslı
  • tüzel kişi müşteri ise; tüzel kişi yetkilisinin kimlik aslı ve noter tasdikli imza sirküleri,
  • vekil ise; vekilin kimlik aslı ve vekâletnamesi,

  ile birlikte Risk Merkezine şahsen gidilir. İlgili yetkili tarafından kimlik kontrolü yapıldıktan sonra rapor bedeli hakkında müşteriye bilgi verilir. Başvuru formunun çıktısı alınır ve başvuru sahibine imzalatılır.

  Rapor bedeli, başvuru formunda yer alan başvuru referans numarası yada kimlik numarası ile aşağıda ilan edilen “Risk Merkezi Raporu Bedeli Tahsilatına Aracılık Eden Bankalar dan ödenir.


  Risk Merkezi Adresi ve Hizmet Saatleri

  Risk Merkezi' nin aşağıda yer alan adresine, ulusal, resmi ve dini bayram günleri ve genel tatil günleri ile Cumartesi ve Pazar günleri hariç olmak üzere diğer günlerde 09.00-12.30 ile 13.30-17:00 saatleri arasında şahsen başvuru yapılabilecektir.

  Ayrıca, başvuru formunda raporun elden teslim alınması seçeneği seçilmiş ise Risk Merkezinden veya “Risk Merkezi Rapor Başvurusunu Kabul Eden Bankalar” rapor teslimi gerçekleştirilecektir

  Adres: Barbaros Mahallesi Ardıç Sokak Varyap Meridyen F Blok 34746 Ataşehir / İstanbul

  2- POSTA YOLUYLA BAŞVURU:

  Başvuru formu, internet sayfasında yer alan “Rapor Başvuru” sayfasından doldurulduktan sonra çıktısı alınarak noter önünde imzalanır.

  Rapor bedeli, başvuru formunda yer alan başvuru referans numarası yada kimlik numarası ile yukarıda ilan edilen “Risk Merkezi Raporu Bedeli Tahsilatına Aracılık Eden Bankalardan ödenir

  “Noter onaylı başvuru formu”, “noter onaylı kimlik fotokopisi” ve “rapor bedelinin ödendiğine dair dekont” Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi - Barbaros Mahallesi Ardıç Sokak Varyap Meridyen F Blok 34746 Ataşehir/İstanbul adresine gönderilir.

  Tüzel kişiler için posta yoluyla yapılacak başvurularda, şirket yetkilisinin “noter onaylı kimlik fotokopisi”, “noter onaylı başvuru formu”, “noter tasdikli imza sirküleri” ve bedelin ödendiğine dair “dekont” gerekmektedir.

  Başvurunun vekil aracılığıyla yapılmak istenilmesi durumunda yukarıda sayılan belgelere ek olarak “vekaletname” gerekmektedir.

  3- E-POSTA YOLUYLA BAŞVURU:

  Elektronik posta ile başvuru sadece güvenli elektronik imza sahibi gerçek kişi müşteriler tarafından yapılabilmektedir.

  Başvuru formu, internet sayfasında yer alan “Rapor Başvuru” sayfasından doldurulduktan sonra rapor bedeli başvuru formunda yer alan başvuru referans numarası yada kimlik numarası ile yukarıda ilan edilen “Risk Merkezi Raporu Bedeli Tahsilatına Aracılık Eden Bankalar” dan ödenir.

  “Güvenli elektronik imza ile imzalanmış başvuru formu” ve rapor bedelinin ödendiğine ilişkin “dekont”  adresine gönderilir.

  4- e-DEVLET KAPISI ÜZERİNDEN BAŞVURU:

  e-Devlet kapısı üzerinden başvuru sadece gerçek kişiler (gerçek kişilerin ticari işletmeleri dahil) tarafından yapılabilmektedir. Başvuru süreci aşağıda yer almaktadır.

  • e-Devlet Kapısına turkiye.gov.tr adresinden kimlik doğrulama yöntemlerinden biri (e-Devlet Şifresi, e-İmza, mobil İmza, T.C. Kimlik Kartı, İnternet Bankacılığı) kullanılarak giriş yapılır.
  • E-devlet Kapısı üzerinden Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Rapor hizmetine giriş yapılarak talep edilen rapor türü seçilir.
  • Rapor başvurusu tamamlanır.

  RAPOR TESLİM SÜRECİ

  Risk Merkezi internet sayfasından yapılan başvurularda talep edilen rapor, “elden”, “posta yoluyla”, “elektronik posta adresine” veya “elektronik ortamda” teslim yöntemlerinden biri ile gerçekleştirilir.

  “Rapor Başvuru” sayfasında yer alan başvuru formunda, yukarıda belirtilen teslim seçeneklerinden birinin işaretlenmesi zorunlu olup, seçilen teslim yöntemine göre rapor müşteriye teslim edilir.

  E-Devlet üzerinden yapılan başvurularda ise, rapor yine e-devlet üzerinden müşteriye teslim edilir.

  1-ELDEN TESLİM:

  Elden rapor teslimi, yukarıda ilan edilen “Risk Merkezi Rapor Başvurusunu Kabul Eden Bankalar” veya Risk Merkezi’nden yapılabilmektedir.

  Elden rapor teslimlerinde gerçek kişi müşteriler “kimlik aslı” ile, tüzel kişiler “yetkilinin kimlik aslı” ve “noter tasdikli imza sirküleri” ile, vekiller ise “vekilin kimlik aslı” ve “vekaletnamenin aslı veya noter tasdikli örneği” ile raporu teslim alabilir.

  2-POSTA YOLUYLA TESLİM:

  Posta yoluyla rapor teslimi, müşterinin başvuru formunda belirttiği adrese yapılır. Raporun postalandığına ilişkin müşteriye SMS veya e-posta yoluyla bilgi verilir. Rapor başvuru formunda belirtilen kişiye, kimlik kontrolü ile yapılarak rapor teslim edilir.

  3-ELEKTRONİK POSTA ADRESİNE TESLİM:

  E-posta yoluyla rapor teslimi, müşterinin formda belirttiği e-posta adresine yapılır. E-posta adresine PDF halinde rapor gönderilir. Raporu görüntülemek için gereken şifre ikinci bir e-posta /SMS ile gönderilir. Bu şifre kullanılarak rapor görüntülenir.
  4-ELEKTRONİK ORTAMDA TESLİM:

  Elektronik ortamda rapor teslimi, www.riskmerkezi.org adresinde yer alan “Rapor Teslim” sayfasından yapılır. Öncelikle başvuru formunda belirtilen cep telefonuna rapor hazır olduğunda başvuru referans numarası ve şifre SMS olarak gönderilir. SMS olarak gelen referans numarası ve şifre kullanılarak “Rapor Teslim” sayfasından girilir. Giriş ekranında SMS yoluyla gelen bilgiler ve ekranda sorulacak “kişisel doğrulama sorusu” cevaplanarak rapor görüntülenir.

  5- e-DEVLET ÜZERİNDEN TESLİM:

  e-Devlet üzerinden rapor teslimi, www.turkiye.gov.tr adresinde yer alan “Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Rapor Başvurusu” sayfasından yapılır. Rapor hazır olduğunda E-Devlet kapısı üzerinde kayıtlı cep telefonuna başvuru referans numarası ile raporun görüntülenmesi için kullanılacak şifre SMS olarak gönderilir.

   SMS ile gelen şifre kullanılarak , www.turkiye.gov.tr adresinde yer alan “Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Rapor Başvurusu” sayfasından “Rapor Görüntüle”ye girilir. Giriş ekranına SMS ile gelen şifre girilerek rapor görüntülenir.

  1- Risk Merkezi internet sayfasından yapılan başvuruların teslimine ilişkin ücretler:

   Risk Merkezi Raporu ücreti 2,25 TL + KDV dir.

  Yukarıda belirtilen rapor ücretine, başvuru formunda seçilen rapor teslim şeklinden kaynaklanan gönderim masrafı, iletişim masrafı ve fatura masrafı (faturanın gönderilmesinin istenmesi durumunda) ilave edilerek oluşan rapor bedeli aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

  Teslim Şekli

  Rapor Bedeli (TL) (KDV Dahildir.)

  Posta

  17,25

  E-posta

  5,18

  Elektronik

  5,00

  Elden

  5,00


  Faturanın gönderilmesinin istenmemesi durumunda, başvuru formunda seçilen rapor teslim şeklinden kaynaklanan gönderim masrafı ve iletişim masrafı ilave edilerek oluşan rapor bedeli aşağıdaki tabloda yer almaktadır.  

  Teslim Şekli

  Rapor Bedeli (TL) (KDV Dahildir.)

  Posta

  15,61

  E-posta

  3,54

  Elektronik

  3,36

  Elden

  3,36

   
  2- Risk Merkezi internet sayfasından yapılan bavurularda, gerçek kişiler için her takvim yılında ilk rapordan ücret alınmaz. Buna göre ücretsiz rapor teslimine ilişkin ücretler:

   

  Posta ile rapor teslim şekli seçilmesi ve faturanın gönderilmesinin istenmesi durumunda aşağıda yer alan gönderim masrafı alınır. Diğer teslim yöntemlerinde masraf alınmaz.

  Teslim Şekli

  Rapor Bedeli (TL) (KDV Dahildir.)

  Posta

  13,15

  E-posta

  0,00

  Elektronik

  0,00

  Elden

  0,00

   
  Posta ile rapor teslim şekli seçilmesi ve faturanın gönderilmesinin istenmemesi durumunda aşağıda yer alan gönderim masrafı alınır. Diğer teslim yöntemlerinde masraf alınmaz. 

  Teslim Şekli

  Rapor Bedeli (TL) (KDV Dahildir.)

  Posta

  11,51

  E-posta

  0,00

  Elektronik

  0,00

  Elden

  0,00

   

  BİLGİ: Risk Merkezi internet sitesinde Rapor Başvuru formunun oluşturulmasından itibaren 10 gün içinde rapor ücretinin bankaya yatırılması gerekmekte olup, 10 gün içinde yatırılmaması durumunda başvuru formunun yeniden doldurulması gerekmektedir. 

  3- e-Devlet Kapısı üzerinden yapılan başvuruların teslimine ilişkin ücretler:

   Her ay bir adet rapor ücretsizdir.  Rapor başvuru tarihinden 1 ay sonra ücretsiz rapor hakkı yenilenir.

  Risk Merkezi Raporuna ilişkin sorun ve sorularınız için 444 99 69 numaralı Risk Merkezinin Müşteri Hizmetlerini arayabilirsiniz.

  Raporda yer alan bilginin hatalı veya eksik olması nedeniyle yapılacak itiraz, şikayet ve düzeltme talepleri, hatalı veya eksik görünen kaydın bildirildiği Risk Merkezi üyesine veya kaynak kuruluşa yapılır.

  Risk Merkezi, rapor üzerinde yer alan bilgileri üye ve kaynak kuruluşlardan toplayarak oluşturduğundan, itiraz ve düzeltme talepleri ilgili üyeler tarafından değerlendirilir ve düzeltme yapılması durumunda Risk Merkezine bildirilir.